ПОВЕЧЕ ГОРИ

На картата по-долу в зелено са показани териториите, заемани от гори, а в розово-лилаво са тези, където горите са изчезнали след началото на века – т.е. за по-малко от 20 години. Със синьо (макар че почти не ги виждате) са показани тези, където гори са били засадени отново…

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Въпросът, който трябва да си зададем, е как искаме да изглежда тази карта след още 20 години.

Защото с изчезването на горите, изчезват и голяма част от растенията, отговорни за кислорода ни, както и много от животните в екосистемата. А следващите сме ние. И ако искаме да спрем този процес и да обърнем посоката, всъщност има много неща, които всеки от нас може да направи, сред които:

  • да избираме продукти, направени от устойчива дървесина, рециклирани материали и като цяло от производители с политика за опазване и възобновяване на горите;
  • да намалим консумацията си на месо, млечни продукти, палмово масло и други, пряко допринасящи за изсичането на горите, продукти;
  • да засадим дръвче, а защо не и в компaнията на приятели.

Знам колко времеемко може да е всъщност търсенето на производители, продукти и инициативи. Затова и се надявам да съм полезна с конкретни примери и идеи по темата в секцията:

По пътя към устойчив начин на живот

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s