ПО-МАЛКО ВРЕДНИ ЕМИСИИ

Над 97% от активните в сферата учени по света са съгласни, че прекомерните нива на парникови газове, които неспирно генерираме (най-вече въглероден диоксид и метан), по всяка вероятност допринасят за затоплянето на планетата ни.

https://climate.nasa.gov/scientific-consensus/

Ледниците се топят, количеството вода в световния океан се повишава и температурата и съставът и се променят. Това, на свой ред, води до унищожаването на кораловия риф и биоразнообразието и до ред други пряко заплашващи ни явления.

Тези промени вече са съвсем осезаеми на много места по света.

Колко са важни енергийната ефективност, оптимизирането на транспорта, изборът ни на храна и други продукти в ежедневието и не на последно място, редуцирането и правилното управление на боклука ни, са теми, които ще се засягат редовно в секцията: 

По пътя към устойчив начин на живот .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s