ПО-МАЛКО ОТПАДЪЦИ

Замърсяването на въздуха, водата и почвата като цяло е може би един от най-очевидните и непосредствени проблеми, с които се сблъскваме, вследствие на прекомерната ни консумация и неправилното управление на отпадъците ни. Допълнително, огромното количество боклук, което генерираме, в най-голямата си част отива на сметища, където всичко затрупано се разгражда много трудно и бавно заради липсата на кислород. Този застояващ боклук отделя значителни количества метан, който пък на свой ред допринася за глобалното затопляне.

С други думи, нямалаването на отпадъците ни като цяло е ключово за опазването на планетата, а основните стъпки към това са:

  • RETHINK – Преди да пристъпим към следващата покупка, да се запитаме – “Наистина ли имам нужда от това?”
  • REFUSE – Когато се замисляме по-често, в крайна сметка стигаме до заключението, че има неща, от които действително не се нуждаем. Отказвайки се от определени продукти (като сламките, например) или заменяйки ги с природосъобразни алтернативи (многократните такива), спестяваме сериозно количество боклук.
  • REDUCE – Да намалим еднократните продукти, за сметка на многократните или цялостно да намалим консумацията си на определени не особено устойчиви продукти.
  • REUSE (REPAIR) – Много често старите вещи може да имат ново предназначение, нов собственик или просто да се нуждаят от ремонт, за да им се вдъхне нов живот.
  • RECYCLE – Рециклирането е чудесен начин определени материали да се използват повторно, в комбинация с по-малко енергия, за производството на нови продукти. Да избираме продукти, направени от рециклирани материали, също е важно, за да бъде затворен цикълът. Не трябва да забравяме обаче, че само по себе си рециклирането е крайно недостатъчно за цялостното справяне с проблема с отпадъците.
  • ROT – Да компостираме това, което е възможно, за да сведем до минимум боклука, който ще стигне до сметищата.

Темата с боклуците ще бъде водеща в секцията: 

По пътя към устойчив начин на живот

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s